Aktualności

Czy badania termowizyjne mogą przedłużyć żywotność rozdzielni elektrycznych?

Każdy inwestor czy menedżer techniczny doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie i bezawaryjna praca rozdzielni elektrycznych. Urządzenia te pełnią kluczową rolę w dystrybucji energii elektrycznej, a każda ich awaria może prowadzić do znacznych strat finansowych i operacyjnych. Jednakże czy badania termowizyjne mogą przyczynić się do przedłużenia ich żywotności?

Rola badań termowizyjnych w konserwacji rozdzielni elektrycznych

Termografia, czyli badanie termowizyjne, to technika opierająca się na rejestrowaniu obrazu termicznego powierzchni. W kontekście rozdzielni elektrycznych pozwala ona na szybkie wykrywanie miejsc o podwyższonej temperaturze, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach w pracy urządzenia. Przegrzewające się elementy często są wynikiem przeciążeń, luźnych połączeń czy też innych usterek. Wczesne wykrycie takich miejsc i podjęcie odpowiednich działań naprawczych może zapobiec poważniejszym awariom i przedłużyć żywotność całego urządzenia.

Korzyści wynikające z regularnych przeglądów termowizyjnych

Zastosowanie badań termowizyjnych jako części regularnych przeglądów rozdzielni elektrycznych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim:

  • Wczesne wykrywanie problemów: Umożliwia identyfikację potencjalnych problemów na wczesnym etapie, zanim przekształcą się one w poważne awarie.
  • Oszczędność czasu i kosztów: Badania termowizyjne są nieinwazyjne i można je przeprowadzać bez wyłączania urządzenia z pracy. Oznacza to mniejsze przerwy w dostawie energii i mniejsze koszty związane z naprawami.
  • Przedłużenie żywotności urządzenia: Regularne monitorowanie i konserwacja oparta o wyniki badań termowizyjnych przyczynia się do lepszej pracy urządzenia i wydłużenia jego żywotności.

Przykłady udanej prewencji awarii dzięki badaniom termowizyjnym

Wielokrotnie badania termowizyjne pozwoliły uniknąć poważnych awarii. Jeden z takich przykładów dotyczył dużej rozdzielni elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Podczas rutynowego badania termowizyjnego wykryto znaczne przegrzewanie się jednego z zabezpieczeń. Dzięki szybkiej interwencji udało się uniknąć awarii, która mogłaby spowodować długotrwałą przerwę w produkcji.

Podobny przypadek miał miejsce w elektrowni, gdzie termowizja wykazała nieprawidłowości w jednym z transformatorów. Po dokładnej analizie okazało się, że problem wynikał z wadliwego materiału izolacyjnego. Dzięki szybkiej reakcji uniknięto kosztownej wymiany całego transformatora.

Podsumowując, badania termowizyjne pełnią kluczową rolę w konserwacji rozdzielni elektrycznych, pozwalając na wczesne wykrycie problemów i zapobieganie awariom. Wprowadzenie ich jako stałego elementu programu konserwacji może znacząco przedłużyć żywotność rozdzielni i zapewnić jej bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Źródło: https://easyrentier.com